Annedalshuset

Annedals museum

Annedals Lägenhets Museum finns i västra delen av fastigheten på Brunnsgatan 14 i stadsdelen Annedal. Huset uppfördes år 1876 av Göteborgs Arbetarbostads AB och räddades från rivning på 1960-talet.

Museet består av tre tidstypiska lägenheter från 1900-talets första hälft och inryms i var sitt våningsplan. Göteborgs Guideklubb får en visning av Annedalspojkarna/flickorna hur man bodde, levde och vilka redskap och hjälpmedel hushållen förfogade över.

Spårvagn 2 till Brunnsgatan.