Om oss

Styrelse och revisorer

Rolen Namn E-post Mobilnummer
Ordförande Bibbi Lisbeth Olsson bibbi@bibbiolsson.se +46 (0)733 21 38 30
Vice ordförande Monika Rydquist monikarydquist@hotmail.com +46 (0)767 93 05 51
Kassör Shahram Saghafi shahram_saghafi@yahoo.se +46 (0)707 53 99 99
Ledamot Ingela Eek eekingela@gmail.com +46 (0)704 22 54 29
Ledamot Mila Drunecka mila.d@telia.com +46 (0)709 74 36 77
Ledamot Yahya Can canyahya@hotmail.com +46 (0)739 80 98 61
Ledamot Stuart Dickson dickson_s@hotmail.com +46 (0)731 43 39 43
Revisor Eva Johansson evajoha55@yahoo.se +46 (0)702 32 47 58
Revisor Gunnel Venmark venmark@hotmail.com +46 (0)708 56 75 71
Revisorsuppleant Glenn Evans glenn.evans@coor.com +46 (0)766 36 41 84

Samarbetspartners

www.goteborg.com

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen, Göteborgsregionen och näringslivet.

 

www.guidesofsweden.com

Sveguide, Sveriges Guideförbund, organiserar och marknadsför auktoriserade guider i guideföreningar i Sverige. Våra medlemmar som är nationellt auktoriserade turistguider har legitimationskort med SveGuide logotyp, foto och giltighetstid.

www.nordicguides.org

IGC, Inter-Nordic Guide Club, verkar för internordiskt samarbete mellan föreningar för turistguider från de nordiska länderna.