Om oss

Styrelse och revisorer

Rolen Namn E-post Mobilnummer
Vice ordförande Margareta Björklund margareta.bjorklund@guideevent.se +46 (0)702 28 17 03
Ledamot Roger Nordh roger.nordh@gmail.com +46(0) 760-157 422
Ledamot Annie Edvardsen annie.edvardsen@gmail.com + 46 (0)705 12 55 28
Ledamot Gunilla Kristén info@exploregothenburg.se +46 (0)706 22 43 87
Ledamot Christina Johansson christina@fortunafab.se +46(0)73 340 58 02
Ledamot Ulla Rydqvist ulla@intervisitscandinavia.com +46 (0)703 78 72 08
Ledamot Lena Edman lena_edman@hotmail.com +46 (0)705 18 43 10
Revisor Gunnel Venmark venmark@hotmail.com +46 (0)708 56 75 71
Revisor Bibbi Lisbeth Olsson bibbi@bibbiolsson.se +46 (0)733 21 38 30
Revisorsuppleant Anita Cullberg acullberg@hotmail.com +46 (0)704 56 75 07

Samarbetspartners

www.goteborg.com

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, mötes- och evenemangsstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen, Göteborgsregionen och näringslivet.

 

www.guidesofsweden.com

Sveguide, Sveriges Guideförbund, organiserar och marknadsför auktoriserade guider i guideföreningar i Sverige. Våra medlemmar som är nationellt auktoriserade turistguider har legitimationskort med SveGuide logotyp, foto och giltighetstid.

www.nordicguides.org

IGC, Inter-Nordic Guide Club, verkar för internordiskt samarbete mellan föreningar för turistguider från de nordiska länderna.